Kansai Food Page
Katsukura/
Nishinomiya:
Tonkatsu
₯0798-61-0031
€Data
One of the best of
the tonkatsu chains,
Kyoto-based Katsuku-
ra offers nice side
dishes like yuba
(tofu-skin) cro-
quettes and excel-
lent Kyoto-style
pickles. And they're
open all afternoon
if you need a late
lunch.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nishinomiya, Taka-
matsucho 14-2, Han-
kyu Nishinomiya
Gardens 4F.  Open
11am-11pm daily.
 Kansai Food top