Map - Gaylord
Kyukyoryuchi: Indian
Kyomachi 83, KDC Kobe Bldg B1F
‹ž’Ĵ83 KDC_ŒËƒrƒ‹B1F

Follow:
Sister sites:
Craft Beer Bars Japan
Bars, retailers and festivals
Animal Cafes
Cat, rabbit and bird cafe guide
Where in Tokyo
Fun things to do in the big city
Shinkansen.com
Popcult, design and cool stuff to buy
Barking Inu
Sushi dictionary and Japan Android apps