Kansai Food Page
Kondotei/
Kitano: French
¥078-262-0620
¤Data
The confident, mod-
ern French cooking
and the warm,
friendly atmosphere
make Kondotei one of
the better casual
dining choices in
this neighborhood.
Lunches start at
Y1260, and the eve-
ning bistro menu is
Y3000-4500. The wine
list is surprisingly
large and diverse,
starting at under
Y3000/bottle.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Yamamoto-dori 2-1-
1.  Open 11:30am-
2, 6-10pm (LO).
Closed Mondays.
 Kansai Food top