Kansai Food Page
Katsukura/
Chayamachi: Tonkatsu
₯06-6486-3751
€Data
Katsukura prepares
great Kyoto-style
tonkatsu from good-
quality pork, along
with nice pickles
and side dishes.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chayamachi 19-19,
Applause Town B1F.
[underneath Hotel
Hankyu Internation-
al]
 Open 11am-9pm
(LO) daily.
 Kansai Food top