Kansai Food Page
Kitamura/
Shinsaibashi:
Nabemono
¥06-6245-4129
¤Data
This famous tradi-
tional shop has been
serving Osaka-style
sukiyaki and similar
beef-based dishes
since 1881. Dinners
start at Y7600.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Higashi-Shinsaiba-
shi 1-16-27.  Open
4-10pm. Closed
Sundays.
 Kansai Food top