Kansai Food Page
Ajibiru Kashin/
Umeda: Shabu-shabu
₯06-6313-2771
€Data
Beef shabu-shabu and
sukiyaki are the
specialties here,
with all-you-can-eat
deals from Y2300.
You can also opt for
mixed shabu-shabu
(beef and pork) and
crab shabu-shabu in
season. They're
ready to handle
parties of up to
100!
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Doyamacho 10-2. 
Open 5-10:15pm (LO)
daily.
 Kansai Food top