Kansai Food Page
Kagaya/
Umeda 2-chome:
Japanese regional
₯06-6343-7115
€Data
Japanese and region-
al seafood dishes
from the Kanazawa
area in an unpreten-
tious setting; mini-
kaiseki menus from
Y3990.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Umeda 2-5-25,
Herbis Plaza B2F. 
Open 11am-10:30pm
daily.
 Kansai Food top