Kansai Food Page
Takonotetsu/
Umeda 1-chome:
Takoyaki
₯06-6314-0847
€Data
Sure you can get
takoyaki anywhere in
town, but here the
metal takoyaki
grills are actually
built into the ta-
bles, and the grills
also serve as a
motif for the decor
here, if it can be
called that. Signed
photos of local
celebrity diners
adorn the walls.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Umeda 1-9-20, Maru
Building B2F. 
Open 11am-11pm.
Closed 3rd Monday.
 Kansai Food top