Kansai Food Page
Karikari Hakase/
Kawaramachi:
Takoyaki
¥075-212-0481
¤Data
The takoyaki at this
Nishiki Market stand
gets high marks from
local Kyoto connois-
seurs. Six pieces of
jumbo takoyaki will
set you back Y180;
other options in-
clude takoyaki with
cheese, spring on-
ions or both (Y250-
Y350).
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Higashi-Uoyacho
185-6.  Open 11am-
7pm. Closed Sundays.

 Kansai Food top