Kansai Food Page
Katsukura Sanjo
Honten/
Kyoto City Hall:
Tonkatsu
₯075-212-3581
€Data
One of the best of
the tonkatsu chains,
Kyoto-based Katsuku-
ra offers nice side
dishes like yuba
(tofu-skin) cro-
quettes and excel-
lent Kyoto-style
pickles. And they're
open all afternoon
if you need a late
lunch.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Kawaramachi-dori
Sanjo Nishi-iru. 
Open 11am-9pm (LO)
daily.
 Kansai Food top