Kansai Food Page
Tonryu/
Kita-Shirakawa:
Ramen
₯075-703-0900
€Data
As Tonryu is THE
ramen restaurant in
northeast Kyoto the
queues form early.
And the fundamental
question is: wave or
straight? The yasai
chuka soba (Chinese
ramen with vegeta-
bles) and a plate of
gyoza come to Y1500.
A bargain. And
breathe easy - Toryu
is non-smoking.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Kita-Shirakawa
Kami-Betocho 1, Dai-
ni Aoyama-so 6-go.
 Open 11:30am-2,
5pm-1am (LO). Closed
Wednesdays.
 Kansai Food top