Kansai Food Page
Matsuno/
Gion: Unagi
¥075-561-2786
¤Data
Accessible Kyoto-
style grilled unagi,
in a popular little
shop just east of
the Minamiza kabuki
theater. Unagi
seiro-mushi (steamed
eel) is one of their
specialties. Eel
over rice starts at
Y1785, and omakase
dinners range from
Y7500 to Y16,000.
Take-out is avail-
able, from Y2000.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shijo-dori
Minamiza-higashi 4-
ken-me. [on Shijo 4
doors E of Minami-za
theater]
 Open 11:30am-8:
30pm (LO). Closed
Thursdays.
 Kansai Food top