Kansai Food Page
Tsuruya/
Heian Shrine: Kyo-
ryori
¥075-761-0171
¤Data
Another very famous,
very expensive Kyoto
kaiseki restaurant
with top-class food
and service. Located
near Heian Shrine,
they're known for
their more-lavish-
than-usual gardens,
which can be viewed
while you're dining.
Dinner menus start
at Y38,000, but you
can try their non-
kaiseki seasonal
lunch sets for
around Y8000, a
relative bargain.
(Regular kaseki
lunch is Y15,000).
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Okazaki Higashi-
Tennocho 30. [on
Marutamachi Street,
a few min. E of
Heian Shrine and
just E of Okazaki
junior high school]
 Open 11:30am-2,
5-7pm (LO) daily.
 Kansai Food top