Kansai Food Page
Ikumatsu/
Kyoto City Hall:
Kyo-ryori
¥075-231-1234
¤Data
Mini-kaiseki lunches
start at just Y7000
at this 200-year-old
ryokan, and there's
a pleasant river-
front terrace that's
open May to Septem-
ber. Full-blown
kaiseki menus are
Y14,000-20,000. They
also run a casual
restaurant with
bentos starting from
Y1030.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Kiyamachi-dori
Oike-agaru. [on
Kiyamachi just N of
Oike]
 Open 11:30am-1,
5:30-7pm (LO) daily.

 Kansai Food top