Kansai Food Page
Ikkyu/
Daitokuji Temple:
Shojin-ryori
₯075-493-0019
€Data
This well-estab-
lished restaurant
has been preparing
vegetarian shojin-
ryori since the mid-
1400s, and it's one
of the few shojin
places that serves
(early) dinner as
well as lunch.
Lunchtime service is
Y4000, and dinners
start at around
Y8000.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Murasakino Daito-
kujimae 20. [outside
the east gate of
Daitokuji Temple]
 Open noon-6pm
(LO) daily.
 Kansai Food top