Kansai Food Page
Izusen/
Daitokuji Temple:
Shojin-ryori
₯075-491-6665
€Data
This famous shojin-
ryori establishment
specializes in
teppatsu-ryori, a
rather elaborate
variation of Zen
vegetarian cuisine.
Located inside Dai-
tokuji Temple (on
the grounds of the
Daiji-in subtemple),
they offer nice
views and outdoor
garden seating,
although the decor
itself is rather
1970s-institutional.
Menus (lunch only)
start at Y3150, and
they include a sur-
prising amount of
food, parceled into
many small dishes.
They also have other
branches in Kyoto
and one in Tokyo (in
the neighborhood of
Yoga).
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Murasakino Daitok-
ujicho 4. [inside
the Daiji-in garden,
Daitokuji Temple]
 Open 11am-4pm
daily.
 Kansai Food top