Kansai Food Page
Shigetsu/
Tenryuji Temple:
Shojin-ryori
¥075-882-9725
¤Data
With a fantastic
location overlooking
the beautifully
landscaped garden of
Tenryo-ji Temple,
Shigetsu serves up a
beautiful vegetarian
shojin-ryori lunch
built around yuba,
tofu and seasonal
vegetables. The
staff don't speak
English, but there
are only three
choices on the menu
- Y3000, Y5000 and
Y7000 set menus.
(There's also a Y500
admission to the
garden area.) Reser-
vations are recom-
mended.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Saga Tenryuji
Susukinobanbacho 68.
[inside Tenryuji
temple grounds]
 Open 11am-2pm
daily.
 Kansai Food top