Kansai Food Page
Ichiyoken/
Kawaramachi: Yoshoku
₯075-221-4249
€Data
This charmingly old-
fashioned shop
serves state-of-the-
art Western dishes
circa 1922, when
they first opened
their doors - pork
chops, grilled
chicken, shrimp
croquettes, potato
salad and the like.
And wait'll you see
their wine list!
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Kiyamachi-dori
Shijo-agaru, Nabeya-
cho 221-25. [from
Shijo walk 150 m (2
1/2 blocks) N on
Kiyamachi; when you
see a big red lan-
tern turn R into a
very narrow alley,
then L, then L
again]
 Open 5-10pm (LO).
Closed Thursdays.
 Kansai Food top