Kansai Food Page
Shinpuku Saikan/
Kyoto Station: Ramen
¥075-371-7648
¤Data
One of Kyoto's most
popular ramen shops,
specializing in
Kyoto-style ramen.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Higashi-shiokoji-
dori Takakura-saga-
ru. [just S of
Takakura-Shiokoji
crossing, a few
minutes NE of JR
Kyoto station]
 Open 7:30am-11pm.
Closed Wednesdays.
 Kansai Food top