Kansai Food Page
Kagaya/
Kyoto Station:
Japanese regional
¥075-342-0022
€Data
Kagaya serves Japa-
nese food with an
emphasis on the
seafood and other
specialties of Ishi-
kawa Prefecture and
Kanazawa on the Sea
of Japan coast.
Regular dinners
start at Y3000, with
kaiseki service from
Y6000.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


JR Kyoto Isetan
8F.  Open 11am-3,
5-10pm (LO). Closed
some Tuesdays.
 Kansai Food top