Kansai Food Page
Shozankaku/
Kyoto Station: Kyo-
ryori
¥075-342-0070
€Data
Shozankaku spe-
cializes in yuba
(tofu skin), paired
with top-quality
vegetables and sea-
sonal ingredients
like bamboo shoots,
mushrooms and fresh-
water fish. Yuba-
centered lunches
start at Y2700,
dinners Y3500, with
a gorgeous Y10,000
omakase kaiseki menu
if you're in the
mood to splurge.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


JR Kyoto Isetan
11F.  Open 11am-9:
15pm (LO). Closed
some Tuesdays.
 Kansai Food top