Kansai Food Page
Katsukura Kyo-eki
Bldg/
Kyoto Station:
Tonkatsu
¥075-365-8666
€Data
Excellent Kyoto-
style tonkatsu -
you'll find tofu and
yuba side dishes and
other local touches,
along with great
tsukemono (pickles).
The tasteful interi-
or features earth-
toned stucco walls
and modern artwork.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


JR Kyoto Station,
The Cube, 11F. 
Open 11am-10pm
daily.
 Kansai Food top