Osaka Index
Kuraudo *Umeda 2-
chome
Kuruma *Umeda
Kushi no Bo *Umeda
Kushinobo *Nagahori
Kushiya *Umeda
Kushiya Monogatari
*Namba
Kushiya Monogatari
*Universal Studios
Kyubei *Minami
Morimachi
La Boheme
*Chayamachi
Lawry's The Prime
Rib
*Umeda 2-chome
Le Pont de Ciel
*Tenmabashi
Leach Bar *Higobashi
Lezzet *Tennoji
Link *Shinsaibashi
Loreley *Umeda
Maimon *Umeda 2-
chome
Malaysia Boleh
*Umeda
Mango Tree Osaka
*Umeda
Marciero *Umeda
Meal Muji *Namba
Meal Muji *Umeda
Mimiu *Honmachi
Minami *Namba
Minsei *Umeda 2-
chome
Modo di Ponte Vec-
chio
*Umeda
Mogami *Umeda
Molto *Umeda
Momofuku Ando In-
stant Ramen Mu

*Osaka
Monsoon Cafe
*Chayamachi
Nakai *Chayamachi
Nakai *Tenmabashi
Naniwa Kuishinbo
Yokocho
*Osakako
Nanya *Umeda
Neko no Jikan Amemu-
ra
*Shinsaibashi
Neko no Jikan Kita-
honten
*Tenjinbashi
Nenohi *Umeda 2-
chome
Okinawa *Umeda 1-
chome
Oli *Tenmabashi
Olivier Le Francois
*Nakazakicho
Ootoya *Shinsaibashi
Outback Steakhouse
*Umeda 2-chome
Painduce *Honmachi
Pan de Mere *Umeda
Paul *Honmachi
Peko *Chayamachi
Planet 3rd
*Shinsaibashi
Poron Poron *Kita-
Horie
Portugalia *Umeda
Qbrick *Honmachi
Ragdoll Sennichimae
*Namba
Rajastan
*Nakazakicho
Rikyu *Tennoji
Rikyu *Umeda
Ringer Hut *Namba
Roll Madu *Umeda 2-
chome
Ron *Umeda
Sangendou *Namba
Sansui no Waza *Ume-
da 2-chome
Sasa *Umeda 2-chome
Seijio Ishii *Umeda
Sepporai *Umeda 2-
chome
Shijan *Namba
Shikokuya *Umeda 2-
chome
Shimada Shoten
*Kita-Horie
Shisen Ramen (San-
bangai)
*Umeda
Soholm *Umeda
Sojibo *Umeda 2-
chome
Standing Beer Bar
1020
*Tenma
Streamer Espresso
Minami-Horie
*Kita-
Horie
Sumo Chaya Shiten
*Namba
Sun *Umeda
Sun *Umeda 2-chome
Syukakusai *Namba
Takamura Wine and
Coffee Roast

*Higobashi
Takonotetsu *Umeda
1-chome
Takoume (bunten)
*Umeda
Tavola 36 *Namba
Taz-ya *Umeda
To The Herbs *Namba
Tohoku Tabesa *Umeda
Tokokuro *Umeda 2-
chome
Tokuya *Namba
Tooth Tooth Colors
*Nakazakicho
Tori no Mai *Umeda
Toribun *Umeda
Toribun *Umeda 2-
chome
Toriyoshi
*Chayamachi
Tsukada Nojo *Namba
Tsukada Nojo *Tenma
Tsukada Nojo *Umeda
Tsukasa *Umeda
Umenohana *Minami
Morimachi

continued

Index
KFP top