KFP Restaurants
Kyoto cuisine index
- Japanese

Japanese

Aoi-jaya/Japanese:
Kyoto Station
Ganko Takasegawa
Nijoen
/Japanese:
Kyoto City Hall
Girogiro Hitoshina/
Japanese:
Kawaramachi
Kamo/Japanese:
Karasuma
Mochitsukiya/Japa-
nese: Karasuma
Ootoya (Nishiki-
koji)
/Japanese:
Karasuma
Tagoto/Japanese:
Kawaramachi
Touzan/Japanese:
Keihan Shichijo
Fujino/Tofu: Kyoto
Station
Komameya/Tofu:
Karasuma
Tousuiro/Tofu: Kyoto
City Hall
Umenohana/Tofu:
Karasuma-Oike
Sunny Place/Japa-
nese/health food:
Demachiyanagi

Sushi

Hisago Sushi/Sushi:
Kawaramachi
Ichima/Sushi: Daito-
kuji Temple
Iyomata/Sushi:
Kawaramachi
Izuju/Sushi: Gion
Sushi Sei/Sushi:
Kyoto Station

Kyo-ryori, shoin-
ryori, kaiseki

Ikumatsu/Kyo-ryori:
Kyoto City Hall
Kinobu/Kyo-ryori:
Karasuma
Kyohyakusai/Kyo-
ryori: Kyoto Station
Sepporai/Kyo-ryori:
Kyoto Station
Shozankaku/Kyo-ryo-
ri: Kyoto Station
Tsuruya/Kyo-ryori:
Heian Shrine
Wakuden/Kyo-ryori:
Kyoto Station
Ikkyu/Shojin-ryori:
Daitokuji Temple
Izusen/Shojin-ryori:
Daitokuji Temple
Shigetsu/Shojin-
ryori: Tenryuji
Temple
Doi/Kaiseki: Kodaiji
Temple
Kikunoi/Kaiseki:
Kodaiji Temple
Kinmata/Kaiseki:
Kawaramachi
Kitcho/Kaiseki:
Kyoto Station
Kitcho Arashiyama
branch
/Kaiseki:
Tenryuji Temple
Roan Kikunoi/Kaise-
ki: Kawaramachi
Wakuden/Kaiseki:
Kodaiji Temple

Izakaya

Ichiba Koji/Izakaya:
Kyoto Station
Inaseya/Izakaya:
Karasuma-Oike
Natural Kitchen
Koji
/Izakaya:
Karasuma
Okariba/Izakaya:
Heian Shrine
Shoya/Izakaya: Kyoto
Station
Kokkekokko/Yakitori:
Kyoto Station
Torito/Yakitori:
Heian Shrine
Gaburi Chicken/
Chicken: Kyoto City
Hall
Kushinobo/Kushiage:
Kyoto Station
Kushiya Monogatari/
Kushiage: Kyoto
Station

Other specialty
cuisines

Mishimatei/Nabemono:
Kyoto City Hall
Takocho/Oden: Gion
Hageten/Tempura:
Kawaramachi
Ten-ichi/Tempura:
Kyoto Station
Matsuno/Unagi: Gion
Gozanbo/Teppanyaki:
Kyoto Station
Misono/Teppanyaki:
Kawaramachi
Hanamarutei/Okono-
miyaki: Kyoto
Station
Katsukura Higashi-
Notoin
/Tonkatsu:
Karasuma
Katsukura Kyo-eki
Bldg
/Tonkatsu: Kyoto
Station
Katsukura Sanjo
Honten
/Tonkatsu:
Kyoto City Hall
Ichiyoken/Yoshoku:
Kawaramachi
Karikari Hakase/
Takoyaki:
Kawaramachi
Wanaka/Takoyaki:
Kawaramachi
Owariya Honke/Soba:
Karasuma-Oike
Tagoto/Soba: Kyoto
Station

Regional cuisines

Kagaya/Japanese
regional: Kyoto
Station
Mimiu/Japanese re-
gional: Kyoto
Station
Ringer Hut/Japanese
regional:
Kawaramachi
Tsukada Nojo/Japa-
nese regional: Kyoto
City Hall

Ramen

Dai-ichi Asahi/Ra-
men: Kyoto Station
Ippudo/Ramen:
Karasuma
Kyoto Ramen Alley/
Ramen: Kyoto Station
Shinpuku Saikan/
Ramen: Kyoto Station
Tonryu/Ramen: Kita-
Shirakawa

Kyoto top