Tokyo Food Page
Sen Rikyu/
Ginza: Yoshoku
₯6228-5235
€Data
This upscale branch
of Rikyu, the popu-
lar Sendai beef-
tongue specialist,
offers nice full-
course lunches with
options like beef-
tongue sukiyaki and
tomato-tongue stews.
Lunches are served
until 5pm, and are
generally priced in
the Y1500-2000
range. At night
there's a good se-
lection of tongue
delicacies like
spicy tongue tsukune
meatballs, tongue
tempura with season-
al vegetables and
tongue rillettes
with foie gras ter-
rine.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 5-
2-1, Tokyu Plaza
Ginza 10F.  Open
11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top