Tokyo Food Page
Tokyo Shoten/
Ryogoku: Sake bar
¥5637-8262
¤Data
There are thirty
different types of
sake to sample at
this casual standing
bar, and surprising-
ly all of them are
made by breweries
within Tokyo city
limits. To add to
the novelty factor,
the sake is dis-
pensed from vending
machines - just
insert your 300 yen
and press the button
for a perfect 40ml
tasting-size pour.

You can stand and
drink your sake at
one of the six small
tables, perhaps
pairing it with tiny
salty delicacies
like pickled haku-
sai. Snacks are Y300
for a set of three
(or Y100 each), and
you order by select-
ing photos from a
touch-screen picture
menu. You can help
yourself to water,
chopsticks, and
napkins from the
self-service area,
and bus your table-
ware when you're
done.

The bar is located
inside the new (No-
vember 2016) Edo
Noren restaurant-
shopping complex in
front of Ryogoku
station, which spe-
cializes in local
Tokyo cuisine and
products. When we
first visited at 4pm
the shop was empty,
but by 5pm it was
jam-packed; don't
worry though - peo-
ple tend to come and
go quickly. In addi-
tion to the tasting
area there's a shop
in front where you
can buy sake, craft
beer and various
Tokyo-made foods and
souvenirs.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Sumida-ku, Yokoami
1-3-20, Edo Noren
1F.  Open 11am-10:
40pm (LO) daily.
 Tokyo Food top