Tokyo Food Page
Sakurai/
Ueno: Yoshoku
¥3836-9357
¤Data
This modern yoshoku
restaurant serves
its own refined
versions of stuffed
cabbage, fried-rice
omelets, menchi-
katsu (deep-fried
ground-beef pat-
ties), fried prawns
and other classic
fare. There are
several lunchtime
set meals in the
Y2000 range that
will allow you to
try a variety of
dishes, while dinner
with drinks might
average around
Y4000.

The flavors here
seem to be a bit
deeper and richer
than average, for
example our stuffed
cabbage was spiced
with a good dose of
nutmeg and white
pepper, and the
menchi katsu was
studded with big,
tasty chunks of
onion. The Y2000
lunch bento offers a
sampling of differ-
ent items, and is a
good introduction to
yoshoku cuisine.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Bunkyo-ku, Yushima
3-40-7, Custom Bldg
7/8F.  Open 11:
30am-2:30, 5:30-10pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top