Tokyo Food Page
Momokichi/
Kichijoji: Chicken
₯0422-20-0345
€Data
You can order wine,
sake and beer at the
very casual standing
bar at the front of
this shop, or settle
down for a full meal
at one of the tables
in back. The kitchen
turns out an eclec-
tic menu of dishes,
with grilled chicken
being their main
specialty. Budget
around Y3000 if
you're having dinner
and drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Honcho 1-
34-3.  Open 5-11:
30pm (LO) daily.
 Tokyo Food top