Tokyo Food Page
Hachi no Su/
Adachi-ku: Burgers
₯3888-2690
€Data
Located in the heart
of Kita-Senju's busy
entertainment zone,
the "Beehive" serves
gourmet burgers and
drinks into the wee
hours. A regular
burger will set you
back Y700.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Adachi-ku, Senju
3-56.  Open 5pm-
1am (LO; Sun 1-9pm)
daily.
 Tokyo Food top