Tokyo Food Page
Sougo/
Roppongi: Shojin-
ryori
₯5414-1133
€Data
This specialist in
shojin-ryori
(vegetable-based
Buddhist temple
cuisine) is owned by
the same family as
the legendary Daigo
shojin restaurant,
but the atmosphere
is much more casual
and the prices much
lower. Formal dinner
prix-fixe menus are
still in the serious
range - Y6000-10,000
- but lunch starts
at just Y1500.

There's also a very
simple bar menu
served from 10pm-
5am, served along
with various whis-
keys, wines and
shochu. (There's an
Y800 table charge
for bar service, and
a 10% service charge
for everything.)
Smoking is allowed.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Roppon-
gi 6-1-8, Roppongi
Green Bldg 3F. 
Open 11:30am-2, 6-
10pm, 10pm-5am (LO).
Closed Sundays.
 Tokyo Food top