Tokyo Food Page
Itoi/
Yotsuya 3-chome:
Tempura
₯3351-5655
€Data
We first noticed
this charming hole-
in-the-wall drinking
spot thanks to the
prominent display of
their daily sake
menu on their front
wall. Although
they're not a sake
specialist, their
selection of a dozen
or so craft sake is
carefully chosen,
and sake is served
in smaller 90ml and
120ml glasses, so
you can try a few
different types over
the course of a
visit.

The food menu fo-
cuses on tempura, a
dish more often
found in brightly
lit traditional
counter shops rather
than casual bars
like this. Basic
skewers such as
prawns, anago eel
and vegetables and
are priced at Y150-
200, supplemented by
more deluxe, origi-
nal items like cori-
ander prawn kakiage.
Whlie we found the
skewers to be more
on the oily side
than at some counter
shops, the fresh,
clean flavors of the
basic ingredients
still came shining
through.

The atmosphere here
is very laid-back,
with a young staff
and customer base.
One or two skate-
boards are parked in
front, and an eclec-
tic mix of reggae,
rock and Beastie
Boys plays on the
sound system. Al-
though this seems to
be only a two-man
operation, they
generally manage to
keep up with orders
even when the place
is full. Budget
anywhere from Y2000-
3500 depending on
how long you stay.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Fu-
namachi 5.  Open
5-11pm (LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top