Tokyo Food Page
Sarutahiko Atre/
Ebisu: Coffee shop
¥5475-8548
¤Data
The original branch
of this very serious
coffee shop, just on
the other side of
Ebisu station, is
always quite full,
and this newer and
much larger
shopping-mall branch
seems to be follow-
ing suit. Hot or
iced single-origin
and blend drip cof-
fees are priced at
Y460/550, with a
small selection of
pastries. Beans are
available to go.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu-
Minami 1-6-1, Ater
Ebisu Nishikan 1F.
 Open 8am-11pm
daily.
 Tokyo Food top