Tokyo Food Page
Katsukura/
Ueno: Tonkatsu
₯5826-5862
€Data
In addition to the
usual tonkatsu, this
reliable Kyoto-based
chain offers varia-
tions like deep-
fried shrimp and
scallops, yuba (tofu
skin) croquettes,
and nice side dishes
like chawanmushi,
tofu salad and kaku-
ni stewed pork.
Budget around Y1200
for lunch, or Y2500
for ample food and
drink at dinnertime.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Ueno 7-
1-1, Atre 2F. 
Open 11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top