Tokyo Food Page
Katsugyu/
Akihabara: Gyukatsu
₯3251-0090
€Data
Deep-fried beef
cutlet is the spe-
cialty at this
branch of the Kyoto-
based restaurant.
Set meals are priced
Y1180-1580.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Kanda
Hanaokacho 1-1,
Yodobashi Akiba 8F.
 Open 11am-10:30pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top