Tokyo Food Page
Otako/
Mitsukoshimae: Oden
₯3242-0753
€Data
Lunchtime is a good
time to sample the
oden at this long-
established special-
ty izakaya - a tei-
shoku (set meal)
with a four-piece
oden bowl plus rice,
soup and pickles, is
just Y780, and there
are some seventeen
different items to
choose from. Four
pieces is just about
right for a lunch-
time appetite, but
if you want more you
can add on extra
items for Y160 each,
or Y320 for deluxe
items like their
special hanpen and
stuffed cabbage.

The oden menu covers
the usual bases -
fish cakes, fish
balls, fried tofu
and so on - but
somehow the results
here are a just a
bit deeper and more
flavorful than usu-
al. The daikon rad-
ish is particularly
rich, and the
stuffed cabbage is
pleasantly soft in
texture and rela-
tively big in size.
Tart pickled cucum-
ber slices, sliced
very thin, make a
nice contrasting
side dish.

In the evening the
oden menu expands to
25 items, and they
offer side dishes
like tempura-fried
fish and freshly
made tofu. A small
list of three or
four premium sakes
changes every month.
The shop itself is
fairly large and
old-fashioned, with
a comfortable coun-
ter overlooking the
simmering vats, plus
a good number of
tables. Budget
around Y3500 for
oden, side dishes
and drinks at din-
nertime.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi Muromachi 4-3-
11.  Open 11am-1:
30, 4:30-10:30pm
(LO). Closed
weekends.
 Tokyo Food top