Tokyo Food Page
Motomura/
Yaesu: Gyukatsu
₯3231-0337
€Data
Excellent deep-fried
beef cutlet is the
draw at this small
(nine-seat) counter
restaurant. Prices
start at Y1200 for a
single portion of
meat, or Y1900 for a
double portion, with
rice and side
dishes.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Yaesu 1-
6-14.  Open 11am-
10:30pm (LO; Sat -
10, Sun -9) daily.
 Tokyo Food top