Tokyo Food Page
Tsubame Kitchen/
Marunouchi: Yoshoku
₯5252-7900
€Data
Hamburg steak is the
specialty at this
venerable yoshoku
specialist (they
first opened in
1930), along with
other classic retro
dishes like cabbage
rolls and hayashi
rice. This is modern
yoshoku though, so
you can enjoy side
items like Caesar
salad, pate de cam-
pagne or marinated
herring, while a
variety of German
wines - three by the
glass and several
more by the bottle -
feature on the
drinks list.

The Hamburg steak
here is quite juicy
and flavorful, like
a fattier, more
umami-rich version
of meatloaf. One
version is topped
with beef stew in-
stead of demiglace
sauce, offering an
interesting contrast
of beefy flavors;
other variations
come with a fried
egg or with
Japanese-style grat-
ed daikon and soy
sauce. Sauteed
chicken, salmon
meuniere, pork pep-
per steak and home-
made sausages round
out the mains sec-
tion of the menu.

The dining room is
pleasantly decorated
in modern retro
style, with old
posters and bold
graphics, and there
are plenty of two-
tops and counter
seats for lone din-
ers. Budget Y1800-
3000 at dinnertime
for food and drink.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 1-6-4, Maru-
nouchi Oazo 5F. 
Open 11am-11pm (LO;
Sat, Sun 4pm-)
daily.
 Tokyo Food top