Tokyo Food Page
Sanshou/
Ginza: Okonomiyaki
₯050-3774-4402
€Data
Located inside the
Hiroshima Prefecture
antenna shop, San-
shou serves Hiroshi-
ma's most famous
foods, okonomiyaki
and oysters, and
offers a nice selec-
tion of local pre-
mium sake and shochu
to wash it down. If
you've got a good
appetite, the Spe-
cial Sansho Okono-
miyaki (Y1660) is
the way to go - it's
packed with plenty
of shrimp and squid,
pork, vegetables and
ramen noodles, and
topped with two
juicy fried oysters.


If you sit at the
counter you can
watch the rather
complicated assembly
process step by step
- it's quite impres-
sive. The finished
product is nicely
balanced in flavor
and texture, from
the thin layer of
fried egg on top to
the lightly charred
bits of squid and
the partially
crunchy noodles.

You can fine-tune
the experience with
tangy sauce, spicy
mayonnaise, red
pepper, black pepper
and garlic powder
that are on the
counter, or order
toasted garlic chips
as an optional top-
ping.

As is typical for an
okonomiyaki shop,
there's also a se-
lection of other
items from the tep-
pan grill - bacon-
asparagus stir-fry,
pork-kimchee, squid
tentacles, moyashi
(bean sprouts),
steaks and several
oyster dishes.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 1-
6-10.  Open 11am-
9pm (LO) daily.
 Tokyo Food top