Tokyo Food Page
Moriyama/
Gakugeidaigaku-mae:
Chicken
₯3719-5730
€Data
Special blended
spices, ginger and
home-cultivated
garlic are some of
the flavor secrets
of the fried chicken
at this small take-
out shop. Unlike
most karaage shops,
you can choose which
cuts of chicken you
prefer.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Meguro-ku, Takaban
2-8-21.  Open
11am-7:45pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top