Tokyo Food Page
Raifukutei/
Ningyocho: Yoshoku
₯3666-3895
€Data
This charming, tiny
local shop is famous
for their classic
yoshoku dishes like
hayashi rice, ome-
lettes and katsudon.
The hayashi rice
(Y750) is quite
straightforward -
mostly just rich
sauce with small
bits of beef and
onions for flavor,
no fancy heirloom-
breed wagyu or
French-style sauces
here. The menu also
offers meatier op-
tions like sauteed
pork and sauteed
chicken, as well as
curry rice and men-
chi katsu (deep-
fried minced meat
patties).
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi Ningyocho 1-17-
10.  Open 11:30am-
2, 5-9pm. Closed
weekends.
 Tokyo Food top