Tokyo Food Page
Kimimatsu/
Asakusa: Izakaya
₯3874-5471
€Data
The pork motsu-niko-
mi (giblet stew)
here is prepared in
a light-tasting
white miso soup,
with chunks of dai-
kon to soak up the
flavors. Other popu-
lar dishes include
grilled liver, heart
and intestines,
liver sashimi and
braised sliced pork.

₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Asakusa
4-38-2.  Open 5:
30-11pm. Closed
weekends.
 Tokyo Food top