Tokyo Food Page
Hashiya/
Nishi-Shinjuku:
Yoshoku
₯3346-2371
€Data
Old-school Japanese-
style spaghetti from
a shop that started
in the 1950s. The
menu offers nearly a
hundred pasta varia-
tions, featuring sea
urchin, cod roe,
squid, clams and
other ingredients.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 1-26-
2, Shinjuku Nomura
Bldg. B2F.  Open
11am-9pm. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top