Tokyo Food Page
Senkichi/
Nishi-Shinjuku: Udon
¥5358-7054
¤Data
Numerous variations
on the them of curry
udon can be found at
this popular budget
chain, including
coconut-based south-
east Asian-inspired
curries, cheese
curries, and udon
with tsukemen-style
curry dipping sauce.
Most are priced
Y700-800 for a bowl
accompanied by a
small portion of
rice and pickles.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Yoyogi
2-13-6, Yu-wa Bldg
1F.  Open 11am-
11pm daily.
 Tokyo Food top