Tokyo Food Page
Banh Xeo Saigon/
Yurakucho:
Vietnamese
₯3211-0678
€Data
In addition to the
eponymous pancakes
you'll also find
nicely prepared
spring rolls, pho
and other Vietnames
dishes. And well-
stuffed banh mi
sandwiches are
around Y500, for
here or to go.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Yura-
kucho 2-7-1, Yuraku-
cho Itocia Plaza
B1F.  Open 11am-
10:30pm daily.
 Tokyo Food top