Tokyo Food Page
Banh Xeo Saigon/
Shinjuku: Vietnamese
₯6277-3834
€Data
These days you can
find pho in many a
hip Japanese cafe,
but you have to
venture further out
of your way for
good, authentic bahn
xeo, those wafer-
thin, crepe-like
pancakes that are
the eponymous spe-
cialty here. The
banh xeo at Banh Xeo
Saigon come in sev-
eral enticing varie-
ties - shrimp and
pork (the standard
at most places);
mixed seafood; four-
mushroom; sakura
shrimp; cabbage and
pork with mayon-
naise; and spicy
potato, bacon and
cheese. Each order
comes with a bowl
full of foliage -
romaine lettuce,
mint leaves, various
greens - in which to
wrap your crepe.

Lunchtime combina-
tion sets with pho
or spring rolls are
quite reasonable,
and you can top
things off with a
very sweet Vietna-
mese iced coffee
with condensed milk
if your afternoon
needs an extra
boost. Snack-sized
banh mi sandwiches
are just Y524.

If you want to ex-
plore the a la carte
menu at dinnertime
the enthusiastically
spiced yellow and
green curries are
well worth a try.
The special Vietnam
beefsteak, on the
other hand, with its
Chinese-inspired
seasonings and ac-
companying thick-cut
fries, might be a
more of an acquired
taste. Budget around
Y1000 for lunch
(served until fairly
late in the after-
noon) or Y3000 for
dinner with a couple
of drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-36-14, Kawano
Annex Bldg 6/7F. 
Open 11am-10:30pm
daily.
 Tokyo Food top