Tokyo Food Page
Jangara Ramen/
Nihonbashi: Ramen
₯3281-0701
€Data
A branch of the
relatively famous
Kyushu ramen chain.
Kakuni (Chinese-
style stewed pork)
is one of their
specialties here and
worth a try.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi 1-7-7.  Open
10:45am-11:30pm
daily.
 Tokyo Food top