Tokyo Food Page
Echizenya/
Kiyosumi-Shirakawa:
Liquor shop
₯3641-2190
€Data
Possibly Tokyo's
narrowest sake shop,
Echizenya stocks a
deep range of sakes
from various craft
breweries - some
highly regarded,
some rather obscure.
(Their selection of
Dassai sake from
Yamaguchi Prefecture
is particularly
thorough.) If you're
a sake fan, this
place is definitely
worth browsing on
your way home after
a pilgrimage to the
contemporary art
museum or Blue Bot-
tle Coffee.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Koto-ku, Miyoshi
1-8-3.  Open 10am-
8pm. Closed Sundays.

 Tokyo Food top