Tokyo Food Page
Ikora/
Yaesu: Antenna shop
₯3231-0321
€Data
If you're craving
sake or local foods
from Wakayama Pre-
fecture, you'll find
a decent selection
here. Browse shelves
and refrigerators
filled with yuzu
jams, soy sauces,
tea leaves, herbal
salts, fish cakes,
and a surprising
variety of umeboshi.

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Yaesu 2-
1-4.  Open 10am-
7pm daily.
 Tokyo Food top