Tokyo Food Page
Keitokuchin Shinkan/
Yokohama
Yamashitacho:
Szechuan
₯045-681-5554
€Data
Reasonably priced
Szechuan noodle and
stir-fry dishes;
budget around Y2500
for dinner, from
Y600 for lunch.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Naka-ku, Yokohama,
Yamashitacho 138. 
Open 11am-10:30pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top