Tokyo Food Page
Momose/
Kudanshita: Tempura
₯3262-0308
€Data
Anago is the spe-
cialty at this
first-rate tempura
shop, and the combi-
nation of quality
and price attracts
good-sized crowds at
lunchtime. Budget
around Y6000 at
dinnertime, Y1200
for lunch.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Kudan-
Minami 3-7-12, Kudan
Tsuda Bldg B1F. 
Open 11:30am-1:30,
6-8:30pm. Closed
weekends.
 Tokyo Food top